เวปบริษัท พลาสเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้ทำการจดทะเบียนธุรกิจ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว
PLASTECH.CO.TH
     
    

หมวด ท่ออ่อน ข้อต่อยาง
     ข้อต่อยาง
     สายสแตนเลส
     สายและท่ออ่อนยาง
หมวด ผ้าอุตสาหกรรม
หมวด สินค้าทดแทนไม้
หมวด สินค้าทั่วไป
หมวด สินค้าสุขภัณฑ์
หมวดรายชื่อลูกค้าอ้างอิง

Home : หมวด ท่ออ่อน ข้อต่อยาง : สายและท่ออ่อนยาง :

ท่ออ่อนยาง more info...
ท่ออ่อนยาง

ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างท่อ เพื่อส่งผ่านลม, น้ำ และสารที่ไม่ฤทธิ์กัดกร่อน (ออกแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานฝังดิน)

เข็มขัดรัดท่ออ่อนยาง more info...
เข็มขัดรัดท่ออ่อนยาง

 

Copyright © PLASTECH.CO.TH. All rights reserved.