เวปนี้ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนพาณิชย์ และจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว
PLASTECH.CO.TH
     
    

หมวด ท่ออ่อน ข้อต่อยาง
หมวด ผ้าอุตสาหกรรม
หมวด สินค้าครัวเรือนและโอท็อป
หมวด สินค้าทดแทนไม้
หมวด สินค้าสุขภัณฑ์
หมวดรายชื่อลูกค้าอ้างอิง
     รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการ

หมวดรายชื่อลูกค้าอ้างอิง Home : หมวดรายชื่อลูกค้าอ้างอิง :
Customer references

รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการ (1)

Highest rated products:

รายชื่อลูกค้าอ้างอิง more info...
รายชื่อลูกค้าอ้างอิง
Price: 80000000.00
รายชื่อลูกค้าบางส่วนที่ใช้บริการและสินค้าของบริษัท

 

Copyright © PLASTECH.CO.TH. All rights reserved.